Oficiální stránky

Obec Vepřová

V pondělí 13. 11. 2023 od 8:00 h do 18:00 h bude u obecního úřadu přistaven vůz na velkoobjemový odpad.

Svoz nebezpečného odpadu proběhne 13. 11. 2023 u prodejny od 15:20 h do 15:35 h

 

 
 

Klub Úsměv pořádá 24. 9. 2023 Pochod přátelství. Sraz účastníku ve 13:30 h v Malé Losenici u obecního úřadu. Další informace v pozvánce.

 

 
 

Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 13. 9. 2023 v 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

V pondělí 25. 3. 2024 od 8:00 h do 18:00 h budou u bytovky a na kůpovu přistaveny kontejnery  na velkoobjemový odpad.

Svoz nebezpečného odpadu proběhne 25. 3. 2024 u prodejny od 15:20 h do 15:35 h.

 

V pondělí 25. 3. 2024 od 8:00 h do 18:00 h budou u bytovky na kůpovo přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad.

Svoz nebezpečného odpadu proběhne 25. 3. 2024 u prodejny od 15:20 h do 15:35 h