Oficiální stránky

Obec Vepřová

Mimořádné situace

Mimořádné situace

Tísňová volání

112 – jednotné evropské číslo tísňového volání
150 – Hasičský záchranný sbor ČR
155 – Zdravotnická záchranná služba
158 – Policie ČR

První pomoc

https://zachrannasluzba.cz/zaklady-prvni-pomoci/

Jak se zachovat při mimořádných událostech

https://infobox.zachranny-kruh.cz/?ad=175808

Didaktické on-line hry pro mladší děti

https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/pro-deti.html

HZS – výukové filmy

https://www.hzscr.cz/vyukove-filmy.aspx?q=Y3BpPTI%3d

Bezpečnost silničního provozu

https://www.ibesip.cz/

Linka pomoci Aqua vitae

Poradna AQUA VITAE nabízí bezplatné poradenství ženám bez rozdílu věku a stavu či sociálního statutu, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené zejména s těhotenstvím, porodem a péčí o právě narozené dítě.

http://linkapomoci.cz