Oficiální stránky

Obec Vepřová

10. 01. 2024

Kanalizace v obci

Z důvodu zlepšování životního prostředí připravujeme v dohledné době vybudování nové splaškové kanalizace zakončené čističkou odpadních vod. Nechali jsme proto vypracovat studii na odkanalizování a čištění odpadních vod, která bude prezentována dne 11.1.2024 v 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.