Oficiální stránky

Obec Vepřová

Profesor a autor učebnic, např. „Obrazy z přírody“, „Život zvířat“.
Více nformací o Karlu Starém: https://cs.wikisource.org/wiki/Autor:Karel_Star%C3%BD