Oficiální stránky

Obec Vepřová

Františka Kolářová - Vlčková (1883-1956), spisovatelka

Navštěvovala školu ve Vepřové.
Více nformací o Františce Kolářové – Vlčkové: https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ka_Kol%C3%A1%C5%99ov%C3%A1-Vl%C4%8Dkov%C3%A1