Oficiální stránky

Obec Vepřová

Územní plán

Územní plán obce Vepřová po vydání Změny č. II

Zveřejněno od: 05. 05. 2018
Zveřejněno do: odvolání

Název Dokument
Změna č. II - Zásobování vodou, kanalizace
Změna č. II - Energetika, elektronické komunikace
Změna č. II - Textová část
Úplné znění ÚP po vydání Změny č. II - Výkres základního členění území
Úplné znění ÚP po vydání Změny č. II - Hlavní výkres
Úplné znění ÚP po vydání Změny č. II - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Úplné znění ÚP po vydání Změny č. II - Koordinační výkres
Úplné znění ÚP po vydání Změny č. II - Textová část